• نقش نشانه ها در خوانش اصول حاکم بر منظر شهر سنتی ایرانی اسلامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 335
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش نشانه ها در خوانش اصول حاکم بر منظر شهر سنتی ایرانی اسلامی

  شهرها برآیند جریانهای اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی هستند که همگی در منظر شهر تجلی می یابند. از این رو منظر شهر هم چون یک متن و در زبان تجسد یافته کالبد از مفاهیم و ارزش های حاکم بر جامعه سخن می گوید. کلید واژه های این متن گاهاً در قالب نشانه های شهری پر رنگ می شود و اشاره به مفهومی خاص دارد. منظر شهر سنتی ایرانی اسلامی زبانی گویا و قابل درک در بیان مفاهیم خود دارد از این رو این نوشتار بر آن است تا به بررسی نقش نشانه ها در تحقق اصول حاکم بر منظر شهر سنتی ایرانی اسلامی در راستای ادراک تصویری خوانا و روشن از شهر بپردازد.

  در پی این هدف بر اساس روش تحقیق توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری داده های کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، نقش نشانه ها در ادراک منظر شهر سنتی ایرانی اسلامی بررسی شد و نتایج حاکی از آن بود که نظام نشانه های شهری بر پایه مفاهیم اسلامی بومی شده در فرهنگ ایرانی، بر اساس اصول سلسله مراتب، تباین، تجمع و تمرکز، اتصال و پیوستگی و تناسب و مقیاس انسانی شکل گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها