اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مطالعه تأثیر رسانه های جمعی بر آگاهی از حقوق شهروندی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 240
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مطالعه تأثیر رسانه های جمعی بر آگاهی از حقوق شهروندی

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفته است. این پژوهش با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به جمع آوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در نیم سال دوم تحصیلی 1396- 97 می باشند. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران با خطای 5 درصد، تعداد 374 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده است.

  یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین آگاهی از حقوق شهروندی دانشجویان در سطح متوسط رو به بالایی می باشد و بین متغیرهای میزان استفاده از ماهواره، اینترنت، عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، تلفن همراه، رسانه، پایگاه اقتصاد- اجتماعی، سن، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی با متغیر وابسته آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد، و هم چنین بین متغیرهای میزان استفاده از رادیو، تلویزیون، مطالعهی کتاب، روزنامه و مجلات، سینما و تئاتر، تأهل و قومیت با متغیر آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد؛ هم چنین بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از یافته های رگرسیونی نشان می دهد که این متغیرها 16.2 از تغییرات مربوط به متغیر وابسته را پیش بینی می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها