• حکمت در اندیشه و آثار حکیم سنایی با رویکرد حدیقه الحقیقه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 423
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  حکمت در اندیشه و آثار حکیم سنایی با رویکرد حدیقه الحقیقه

  سنایی شاعر پرمایه ی ادب فارسی واز جمله شاعران برجسته و بزرگی است که سهم بسیار مهمی در تحولات ادبی قرن ششم دارد و آثارش از جهت کمیت و کیفیت در خور توجه بسیار است. از میان آثار این سخنور کم نظیر و توانا حدیقه الحقیقه از ظرافت ها و لطایف خاصی برخوردار است و از جهت ادبی و فکری و زبانی و تنوع مضامین مختلف، جایگاه ویژه ای دارد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی وکتابخانه ای انجام شده است برخی از برجستگی های حکمی و مضامین و مفاهیم ناب حکیمانه ی سنایی غزنوی در حدیقه بررسی و معرفی شده است. نتایج به دست آمده در این مقاله بیانگر آن است که می توان سنایی را نخستین کسی دانست که مضامین بدیع عارفانه و حکیمانه را توامان وارد شعرفارسی کرد وبه این خاطر است که موضوع بسیاری از اشعار موجود در کتاب حدیقه به خردگرایی و اندیشه های حکمی آمیخته با عرفان اشاره دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها