• تأمّلی پیرامون اعتیاد مسلمان به قتل کافر ذمی از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تأمّلی پیرامون اعتیاد مسلمان به قتل کافر ذمی از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  در فقه اسلامی به اجماع فقها، غیرمسلمانی که عمدی و عدوانی مسلمانی را بکشد، قابل قصاص است. همچنین اختلافی نیست که کشتن کفار توسط مسلمان، سبب ثبوت قصاص نمی شود. مسئله ی مورد اختلاف در مورد کشتن مسلمانی است که به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد. پنج نظریه ی فقهی در این مورد مطرح شده است؛ بیشتر فقها قائل به کشتن مسلمان از باب قصاص شده اند. برخی برعکس قائل به کشتن مسلمان از باب حد شده اند؛ و برخی دیگر قائل به عدم قصاص شده اند و برخی دیگر مانند شیخ صدوق قائل به قصاص مسلمان به صورت مطلق و کشتن مسلمان به خاطر مخالف با قول امام شده است. قانون گذار ایران نظریه ی عدم ثبوت قصاص مسلمان در برابر غیرمسلمان را پذیرفته است، اما در مورد این فرع فقهی سکوت اختیار کرده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی و تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه با تبین هر پنج قول و بررسی ادلّه و بیان نقاط ضعف و قوت آنها، نظریه ی فقهای که قائل به کشتن شخص مسلمان از باب قصاص شده اند را انتخاب و به پیامدهای حقوقی این مسئله اشاره کرده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها