• تحلیل محتوای درس ریاضی پایه دهم براساس الگوی هدف گذاری برنامه درس ملی در ارتباط با عرصه های چهار گانه (خود، خدا، خلق وخلقت)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 187
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوای درس ریاضی پایه دهم براساس الگوی هدف گذاری برنامه درس ملی در ارتباط با عرصه های چهار گانه (خود، خدا، خلق وخلقت)

  پژوهش حاضر به بررسی تحلیل محتوای درس ریاضی پایه براساس الگوی هدف گذاری برنامه درس ملی در ارتباط با عرصه های چهار گانه (خود، خدا، خلق وخلقت) با روش تحلیل محتوای  توصیفی و مفهومی می پردازد. یافته های پژوهش بیانگر این است که عنصر عنصر ایمان با 3.1 و عنصر اخلاق با 3.6 درصد کمترین محتوا را به خود اختصاص داده بود، محتوای مطلوب باید به نگرش و طرز تلقی مثبت، موثر و عمیق  فراگیران کمک کند.عنصر علم با با 42.02 درصد بیشترین محتوا را به خود اختصاص داده بود. عنصر عمل با 35.05 درصد از محتوا  کتاب درس ریاضی  پایه دهم ریاضی وتجربی را به خود اختصاص دادند. در برنامه درس ملی ضرورت و کارکرد ریاضیات و کاربردهای آن در متن زندگی روزانه انسان ها قرار دارد که با کمک آن می توان مشکلات زندگی و مشکلاتی که روزانه با آن ها سروکار دارد را حل کند. عنصر تعقل با 16.23 درصد از محتوا  کتاب درس ریاضی  پایه دهم  ریاضی وتجربی را به خود اختصاص دادند.

  در برنامه درس ملی ریاضیات در قوه تعقل و فکر انسان ریشه دارد و باعث می شود انسان با تفکر در طبیعت به قانونمندی و نظم طبیعت پی ببرد. در ارتباط با عرصه های چهار گانه (خود، خدا، خلق وخلقت) در عرصه خود با  81.4 درصد بیشترین  و عرصه خدا با 2.32 درصد  عرصه خلقت با 5.95 درصد کمترین محتوا را به خود اختصاص دادند و عرصه خلق با 1033 درصد  از محتوا  کتاب درس ریاضی پایه دهم ریاضی وتجربی را به خود اختصاص دادند. از منظر برنامه درس ملی تربیت باید یکپارچه عقلی، ایمانی،علمی، عملی و اخلاقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانند موقعیت خود را نسبت به خود، خدا، دیگر انسان ها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصلاح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر محتوای درمجموع محتوای کتاب درس ریاضی  پایه دهم  در تحقق عنصر علم، و عمل تاحدودی موفق بوده  و توجه کمی به تعقل داشته  همچنین در عنصر ایمان  با 3.1 و عنصر اخلاق با 3.6 درصد موفق نبوده است. در صورتی که براساس مبانی سند تحول محتوای درسی باید به صورت چند ساحتی تدوین شود. پیشنهاد می گردد که در محتوای کتاب در راستای تحقق عنصر تفکر وتعقل و خرد ورزی و  تحقق عنصر علم به طور متناسب ومتوازن با عناصر دیگر بازنگری شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها