• تحلیل محتوا کتاب علوم چهارم ابتدایی بر اساس اهداف دروس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 1135
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوا کتاب علوم چهارم ابتدایی بر اساس اهداف دروس

  هدف از انجام این پژوهش تحلیل محتوا کتاب علوم چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1400- 1399 بر اساس طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه های سه گانه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی بود. روش پژهش تحلیل محتوا بود. برای پردازش اطلاعات از روش توزیع فراوانی، درصدی برای تحلیل داده ها استفاده شد. در ابتدا امر اهداف دروس این کتاب مشخص شد سپس اهداف دروس بررسی شد و جدول مربوط به آن ترسیم شد که در آن درصد فراوانی هر حیطه مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که حیطه شناختی بیشترین هدف را در خود دارد. پس معلمان باید به این حیطه و سطوح آن توجه بیشتری داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها