• چگونه توانستم مشارکت و یادگیری فعال دانش آموزان را در کلاس مجازی بهبود بخشم.

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 258
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  چگونه توانستم مشارکت و یادگیری فعال دانش آموزان را در کلاس مجازی  بهبود بخشم.

  من دبیر زیست شناسی دبیرستان متوسطه دوره دوم و مربی آزمایشگاه علوم تجربی شهر شیراز هستم. بر اساس مشاهدات من به نظر می رسد فضای آموزش مجازی برای آن ها جذابیت لازم را ندارد و نمی تواند اشتیاق ایشان را برای مشارکت در کلاس برانگیزد. درنتیجه تعداد تکالیف انجمن شده و غیبت دانش آموزان در کلاس 40 درصد تعداد کل است.  من توانستم با استفاده از روش های فعال تدریس مانند روش بارش فکری، مکاشفه ای و استقرایی، ایجاد جو پرنشاط در محیط کلاس به کمک تنوع در زبان و لحن تدریس و استفاده از کلیپ های متنوع، ساخت محتواهای الکترونیکی جذاب تشویق دانش آموزان و هدایت ایشان به سمت پژوهش آموزش مهارت حل مسئله به دانش آموزان، مشارکت دادن دانش آموزان در تصمیم گیری های کلاسی و برنامه ریزی ها استفاده از روش های تدریس فعال مانند اکتشافی، استقرایی و بارش فکری و دادن بازخوردهای مثبت، طرح معما در کلاس، دادن تکالیف خلاقانه به دانش آموزان و بازخورد مثبت به موارد پیشرفت آن ها، کمک به افزایش اعتمادبه نفس دانش آموزان و استفاده از انیمیشن، دست ساخته و محتواهای الکترونیکی میزان مشارکت و فعالیت دانش آموزان در کلاس را بهبود بخشم. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین تعداد تکالیف انجام نشده و غائب ها در یک ماه 20 درصد کاهش یافته و میانگین نمرات ماهانه 25 درصد افزایش یافته است. به نظر همکاران دبیرستان  و سایر همکاران مشاور آموزشی نیز مشارکت و فعالیت دانش آموزان در یادگیری ایشان تأثیر زیادی داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها