• تاثیر ویروس کرونا بر سیستم آموزش عالی در ایران و جهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 168
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاثیر ویروس کرونا بر سیستم آموزش عالی در ایران و جهان

  تاثیرویروس کورونا برسیستم اموزش عالی و بررسی و مقایسه ی نحوه ی برگزاری امتحانات دانشگاه ها(طی دوران کورونا)"شامل پژوهشی است که برای بررسی شیوه ارزشیابی و نمره دهی و برگزاری امتحانات در واحد های دانشگاهی انجام گرفته است. مطالب پیش رو با استفاده از مصاحبه های دانشجویان، بررسی اسناد و اخبار موجود پیرامون شیوه های ارزشیابی در دانشگاه به دست آمده است و مساله اصلی این تحقیق این است که ویروس کرونا چه تاثیری بر آموزش عالی گذاشته است؟ بررسی تاثیر ویروس کرونا بر سیستم آموزش عالی و مقایسه نحوه برگزاری امتحانات مراکز اموزش عالی است. این پژوهش از لحاظ هدف نظری و از لحاظ راهبرد کیفی محسوب می شود. روش پژوهش متناسب با این تحقیق شیوه ی اسنادی_تحلیلی است. در این روش اطلاعات مورد نظر از طریق کدگذاری مصاحبه ها و همچنین متن اخبار و اسناد استخراج شده است. شیوه هایی که برای انجام امتحانات پایان ترم دانشگاه ها و همچنین روش های ارزشیابی و نمره دهی که در این دانشگاه ها در دوران شیوع کرونا وجود دارد شامل امتحان حضوری، امتحان کتبی مجازی، امتحان شفاهی (مصاحبه)مجازی، پرسش و پاسخ شفاهی در حین تدریس از طریق ادوبی کانکت و غیره، ارائه های کلاسی در بستر سامانه های مجازی، کارپوشه الکترونیکی، ارزشیابی چندگانه (تلفیقی) می باشد که اساتید آن ها را مورد استفاده قرار می دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها