• شناسایی متغیرهای تأثیر گذار در برنامه ریزی برای آینده نقشه راه برند ملی ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 320
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  شناسایی متغیرهای تأثیر گذار در برنامه ریزی برای آینده نقشه راه برند ملی ایران

  برند ملی دارای ابعاد بسیار گسترده و متنوعی می شود. به هدف برنامه ریزی برای آینده، آگاهی از نگرش ها، برداشت ها و شناسایی عوامل و ابعاد مختلفی که بر برند ملی یک کشور تأثیر دارند برای بهره برداری از منافع آیندۀ برند ملی، امری ضروری است. به این دلیل، مطالعه ای برای یافتن عوامل تأثیرکذار در برند سازی ملی به نحوی که متعیرهای مختص کشور ایران را شناسایی نماید انجام شده است. نتیجه این مطالعه می تواند به عنوان نقشه راهی مناسب و جامع برای برنامه ریزی آینده برند ملی ایران مورد استفاده قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق گردشگرانی که از ایران بازدید کرده اند که اطلاعات از 987 نفر نمونه به کمک پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی و مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های هشت گانه تحلیل شده و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی به حساب می آید. نتایج نشان می دهد که عوامل دولت، فرهنگ، گردشگری، جامعه، جغرافیا و طبیعت، بر برند ملی تاثیرگذار هستند. همچنین برندهای صادراتی، علم و فناوری و اقتصاد از عوامل موثر بر برند ملی می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها