جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
10 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 10 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان، آشخانه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : مدیریت ورزشی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها