• تاثیر تغییرات اقلیمی بر اکوتوریسم شهر خرم آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 405
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  تاثیر تغییرات اقلیمی بر اکوتوریسم شهر خرم آباد

  روش‌های ریز مقیاس نمایی به منظور پیش بینی متغیرهای اقلیمی مانند دما و بارش، در برنامه ریزی و مدیریت محیطی کاربرد وسیعی دارند. در این پژوهش مدل ریز مقیاس نمایی sdsm برای پیش بینی متغیرهای دما و بارش مورد استفاده قرار گرفته است. داده‌های مورد استفاده، شامل میانگین روزانه دما و بارش ایستگاه سینوپتیک خرم آباد، داده‌های ncep و h3a2a برای دوره پایه (1986-2015) می‌باشد. با استفاده از داده‌های ncep و h3a2a نتایج برای یک دوره 30 ساله (2016- 2045) پیش بینی و با دوره پایه مقایسه شده اند. نرمال بودن داده های مورد استفاده با بکارگیری آزمون شاپیروویلک بررسی و تایید شد. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تغییرات اقلیمی بر اکوتوریسم خرم آباد است. یافته‌های تحقیق نشان داد که به طورکلی میانگین سالانه دمای ایستگاه خرم آباد در دوره (2016- 2045)، 2.12 درجه سلسیوس افزایش می یابد. رابطه همبستگی و رگرسیون بین داده‌های دوره پایه و دوره پیش بینی شده مثبت و دارای تغییرات معنی داری است.

  با توجه به خروجی داده‌ها در نرم افزار  rayman برای ساعت 30 :15 با در نظر گرفتن شاخص set ضریب آسایش از لحاظ محدوده دمایی خیلی خنک تا گرم می‌باشد، بر پایه نتایج پژوهش بهترین بازه زمانی برای حضور اکوتوریست در شهر خرم آباد در دوره پیش بینی شده (2016-2045)، فروردین ماه است و ماه‌های مهر، آبان، آذر، بهمن و اسفند از گرم تا خیلی خنک هستند. نکته حائز اهمیت این که بر پایه پیش بینی انجام شده ماه‌های آبان، آذر، بهمن و اسفند که در نیمه دوم سال قرار دارند، از نظر فعالیت اکوتوریستی مناسب خواهند شد، این در حالی است که در دوره پایه (1986-2015) فعالیت‌های اکوتوریستی عمدتا در نیمه اول سال شرایط به مراتب بهتری داشتند و این خود به تنهایی حکایت از نقش قابل توجه تغییرات اقلیمی در مولفه‌های تعیین کننده اکوتوریسم شهر خرم آباد دارد که می بایست توسط مدیران و برنامه ریزان ذیربط مورد توجه قرار گیرد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها