• بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر خطر ریزش قیمت سهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/09
  • تعداد بازدید: 287
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر خطر ریزش قیمت سهام

  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تاثیر اعتبار تجاری بر خطر ریزش قیمت سهام بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. این پژوهش با رویکرد عوامل موثر بر تامین مالی از طریق اعتبار تجاری در شرکت ها گام بر می‌دارد. برای توسعه ادبیات موضوع و جنبه علمی بحث این پژوهش انتظار می رود در راستای تحقیقات پیشین بر اساس مستندات بازار سرمایه نشان داده شود که آیا اعتبار تجاری قابل پرداخت و دریافتی در تامین مالی شرکت ها می‌تواند بر خطر ریزش قیمت سهام تاثیرگذار باشد؟

  پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی با استفاده از اطلاعات 143 شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این پژوهش آزمون فرضیه‌های تدوین شده با استفاده از رگرسیون پانل لجستیک از سال-شرکت های گردآوری شده طی دوره‌ی زمانی 1388 الی 1397 به کمک نرم افزار آماری استاتا انجام شده است. در آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن بود که بین اعتبار تجاری قابل پرداخت و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین اعتبار تجاری دریافتی و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. به طور خلاصه نتایج این پژوهش در راستای پژوهش های پیشین قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها