• بررسی تأثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/29
  • تعداد بازدید: 182
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی تأثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

  با توجه به این که کنترل داخلی، ابزاری برای دستیابی به عملکرد بهتر و عاملی برای شناسایی ریسک، پیشگیری از تقلب و دستکاری در صورت‌های مالی می‌باشد؛ بنابراین هدف از تحقیق بررسی تأثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

  قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره پنج‌ساله بر اساس صورت‌های مالی سال‌های 1391 الی 1395 شرکت‌های موردتحقیق است و نمونه موردتحقیق شامل 139 شرکت می‌باشد. در پژوهش حاضر جهت تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه‌ای و جهت آزمون مانایی داده‌ها از روش لوین، لین و چو و همچنین جهت معنادار بودن داده‌ها از آزمون f لیمر و هاسمن استفاده‌شده است؛ که نتایج حاصل از فرضیه پژوهش نشان داد که ضعف در کنترل‌های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها