• مقایسه تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش استقراض از بانک ها در مراحل رشد و بلوغ چرخه عمر شرکت ها

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/18
  • تعداد بازدید: 424
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  مقایسه تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش استقراض از بانک ها در مراحل رشد و بلوغ چرخه عمر شرکت ها

  هدف این پژوهش مقایسه روش تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش استقراض از بانک ها در مراحل رشد و بلوغ چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه چرخه عمر شرکت از مدل دیکنسون (2011)  استفاده گردید، نمونه ی آماری شامل 80 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1397 می باشد. آزمون فرضیه ها توسط مقایسه میانگین ها و با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج نشان دادند که در مرحله رشد شرکتها، تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی بیشتر از استقراض از بانکها صورت نمی پذیرد؛ در حالیکه در مرحله بلوغ شرکتها، تأمین مالی از طریق استقراض از بانکها بیشتر از سرمایه نقدی صورت می پذیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها