• تحلیل محتوای توصیفی تصاویر علوم تجربی دوره اول ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/09
  • تعداد بازدید: 978
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تحلیل محتوای توصیفی تصاویر علوم تجربی دوره اول ابتدایی

  هدف این پژوهش تحلیل محتوای تصاویر علوم تجربی دوره اول ابتدایی است. که با روش تحلیل محتوای توصیفی تصاویر انجام یافته است. روش شمارش این تحلیل، فراوانی ها و وجود یا عدم وجود است. جامعه آماری پژوهش، کتاب های علوم تجربی دوره اول ابتدایی می باشند و نمونه شامل تصاویر فصل دوم کتاب علوم اول ابتدایی ، تصاویر فصل دوم کتاب علوم دوم ابتدایی وتصاویر فصل سوم کتاب علوم سوم ابتدایی می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. جهت طراحی نظام رمز گذاری، طبقه بندی این تحلیل شامل انواع حواس ( شنوایی ، چشایی، لامسه و بینایی )، انواع آب وهوا ( آب سالم، آب آلوده ، هوای سالم و هوای آلوده) و انواع مواد ( گاز ، مایع و جامد ) است ( که به ترتیب دارای 4 ،4 و 3 طبقه می باشند )، تشکیل می شود.

  واحد ثبت بخشی از تصویر است که با کشیدن خط بسته (دایره رنگی مخصوص هر طبقه ) اطراف آن، به عنوان یکی از انواع حواس، آب و هوا و ماده در تصویر مشخص می شود. فراوانی واحد های ثبت شمارش شد. نتایج نشان داد در کتاب علوم پایه اول تصاویر پنجگانه و بیشتر از همه بینایی آمده، در کتاب علوم پایه دوم بین هوا و آب سالم و آلوده بیشتر از همه تصویرآب سالم آمده ودر کتاب علوم پایه سوم از بین مواد بیشتر از همه تصویر جامدات آمده است. پس با اینکه برای تمامی انواع حواس ، مواد وآب و هوا تصاویر آمده است ولی برای یادگیری و تفهیم هرچه بیشتر مطالب این فصل نیاز است برای حس چشایی و لامسه، آب آلوده ومواد گازی ومایع هم موارد بیشتری قرار داده شودچون دانش آموزان برای درک و شناخت انواع مواد نیاز به عینی شدن این مطلب با مشاهده مثال های بیشتر دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها