• مقایسه تطبیقی فرهنگ سازمانی شرکت های هواپیمایی و رابطه آن باکیفیت خدمات فرودگاهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/21
  • تعداد بازدید: 322
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  مقایسه تطبیقی فرهنگ‌ سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و رابطه آن باکیفیت خدمات فرودگاهی

  یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر سرنوشت سازمان‌ها فرهنگ‌سازمانی است. هر سازمانی با یک نوع فرهنگ غالب به ارائه خدمات به مشتریان می‌پردازد؛ بنابراین هر شرکت هواپیمایی که فرهنگ‌سازمانی قوی‌تر و یکپارچه‌تری داشته باشد از سطح مطلوب‌تری از کیفیت خدمات برخوردار می‌باشد و رضایتمندی مشتریان و مسافران را بهتر و بیشتر کسب می‌نماید .

  در تحقیق حاضر با ارائه مدلی، رابطه بین فرهنگ‌سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی آن‌ها موردبررسی قرارگرفته است و فرهنگ‌سازمانی با استفاده از مدل دنیسون که شامل چهار محور اصلی درگیر شدن در کار، سازگاری، یکپارچگی و مأموریت می‌باشد بررسی می‌شود.

  داده‌های موردنیاز برای این تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی، اما ازنظر تجزیه‌وتحلیل پرسش ها، توصیفی و همبستگی است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بین فرهنگ‌سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی رابطه معناداری وجود دارد و شرکت هواپیمایی بافرهنگ مشارکتی در مقایسه با دیگر شرکت‌های هواپیمایی از سطح کیفیت خدمات فرودگاهی بالاتری برخوردار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها