• اثر صورت جریان وجوه نقد بر ارزش شرکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/22
  • تعداد بازدید: 181
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  اثر صورت جریان وجوه نقد بر ارزش شرکت

  صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مربوط به ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی، عدم قطعیت این جریان‌ها و ارزش بازار شرکت را فراهم می‌کند. درواقع ورود نقدینگی به جای خروج نقدینگی در تمام فعالیت‌های شرکت، عملکرد قیمت سهام و ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر صورت جریان وجوه نقد بر ارزش شرکت است.

  برای نیل به هدف پژوهش، داده‌های ترکیبی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1399 با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی و تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین جریان‎‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین فعالیت‌های تامین مالی و ارزش شرکت وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها