• بررسی رابطه بین معاملات بلوکه شده و همزمانی قیمت سهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/23
  • تعداد بازدید: 131
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه بین معاملات بلوکه شده و همزمانی قیمت سهام

  معاملات سهام در شرایط معمول نمی تواند از حجم سفارش معینی که محدودیت حجمی نامیده می شود تجاوز کند و حسب مورد نیازمند تایید جداگانه مقام ناظر بازار است، زیرا معاملات بیش از سقف معین می تواند تاثیرات قابل توجهی در قیمت سهام و وضعیت سهامداران و بازار داشته باشد.

  در واقع، این معاملات بیشتر توسط کسانی صورت می گیرد که قصد مدیریت شرکت را داشته و لذا چنین معامله ای ممکن است در وضعیت آتی شرکت و برنامه های پیش رو تاثیر قابل ملاحظه ای بگذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین معاملات بلوکه شده و همزمانی قیمت سهام می‌باشد.

  شرکت ‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1399 جامعه آماری این پژوهش می باشد که با توجه به نمونه گیری بصورت حذف سیستماتیک 119 شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. پژوهش حاضر مبتنی بر پژوهشات کتابخانه‌ایی است و این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت به صورت همبستگی می‌باشد.

  داده‌های مربوط متغیر به وسیله نرم افزارها و سی‌دی‌ها و سایت‌های مربوطه به بورس تهران، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار eviews10 و آزمون های رگرسیون انجام پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می‌دهد که بین معاملات بلوکه شده و همزمانی قیمت سهام رابطه معکوسی و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها