• گذری بر پیشینه مفهوم اثربخشی ارتقای مهارت های مدیریت کوانتومی در مرور نظامند

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/30
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  گذری بر پیشینه مفهوم اثربخشی ارتقای مهارت‌های مدیریت کوانتومی در مرور نظامند

  هدف: هدف از این پژوهش، مروری بر بررسی پژوهش ها در استفاده از به کارگیری مفهوم مهارت های مدیریت کوانتومی در سمت و سوی افراد در مکان های ورزشی به منظور شناسایی و کاربرد آن در مکان‌های ورزشی و خلاء پژوهشی موجود در پژوهش‌های صورت گرفته شده جهت تکمیل پژوهش های بعدی می باشد.

  روش پژوهش: روش پژوهش مرور نظامند است بدین منظور پژوهش های مرتبط در 5 پایگاه فارسی و 7 پایگاه اطلاعاتی خارجی بین سالهای 1380 تا 1400 جستجو و شناسایی گردید. پژوهش های حاصل جستجو بود که بعد از کنترل و بررسی پژوهش توسط پژوهشگران تعداد 20 مورد از مرتبط ترین آنها برای این پژوهش استفاده شدند.

  یافته ها: یافته ها نشان داد روش پژوهش های انجام شده در ایران با رویکرد کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود و در خارج از ایران با ترکیبی از دو رویکرد کمی و کیفی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه و مصاحبه بود.

  نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با توجه به نقش دگردیسی فناوری، مدیران و مراجعان مکانهای ورزشی می توانند با به کارگیری روش هایی از جمله خدمات مبتنی بر مهارت های مدیریت کوانتومی، ارائه خدمات، مدل های جلب مدیران و مراجعان و جهت گیری مکان های ورزشی جایگاه حرفه خود را در راستای دادن سرویس های مراجعه مدار و رضایت مدیران و مراجعان به مکانهای ورزشی بهبود بخشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها