جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، دانشگاه پیام نور واحد گرمسار
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : مدیریت ورزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/05/30
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها