• بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی با تاکید بر نقش تئوری نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/08
  • تعداد بازدید: 205
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی با تاکید بر نقش تئوری نمایندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نقد شوندگی سهام در بازار‌های مالی را می‌توان قابلیت جذب روان سفارش‌های خریدوفروش تعریف کرد که برای سرمایه‌گذاران و سهامداران بسیار حائز اهمیت می‌باشد و از طرفی بررسی هزینه‌های نمایندگی و تاثیر آن بر ساختار سررسید بدهی، در تصمیمات سرمایه‌گذاران حائز اهمیت فراوانی می‌باشد.

  هدف این تحقیق به بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی با تاکید بر تئوری نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت رسیدن به هدف فوق نمونه ای متشکل از 126 شرکت (مشتمل بر 1260 نمونه سال شرکت) از بین شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله برای سال‌های 1390 تا 1399 انتخاب گردید.

  برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره با داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های فرضیه‌های تحقیق نشان داد که نتیجه فرضیه اول بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد و طبق فرضیه دوم تحقیق تئوری نمایندگی بر رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها