جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
14 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 14 مقاله
  توضیحات : استاد مدعو، گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها