• بررسی رابطه ی معنویت با عوارض و مرگ و میر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تحت جراحی بای پس کرونر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/14
  • تعداد بازدید: 200
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی رابطه‌ی معنویت با عوارض و مرگ‌و‌میر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه‌کننده به بیمارستان شریعتی تحت جراحی بای‌پس کرونر

  سابقه و هدف: بیماری‌ عروق کرونر قلب سردسته‌ی علل مرگ‌و‌میر در بیشتر کشورها محسوب می‌شود. گرچه رابطه‌ی بین معنویت و سلامت در مطالعات مختلفی تایید شده، رابطه‌ی آن با این بیماری خاص هنوز بررسی نشده است. ازاین رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معنویت با عوارض و مرگ‌و‌میر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری که تحت جراحی بای‌پس کرونر قرار گرفته‌اند، انجام شد.

  روش کار: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر که در فاصله‌ی زمانی بین آذر 1391 تا آذر 1392 در بیمارستان دکتر شریعتی تهران تحت عمل بای‌پس کرونر قرار گرفته بودند، انجام شد. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل چک‌لیست جمع‌آوری اطلاعات بر اساس پرونده‌ی بیماران و تایید پزشک مربوط و همچنین پرسش‌نامه‌ی معنویت هال و ادواردز بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آزمون‌‌های من-ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: یافته های حاصل از بررسی ارتباط شش زیرمقیاس معنویت با عوارض ناشی از جراحی و مرگ‌و‌میر نشان داد که با افزایش میانه‌ی نمره‌ی زیرمقیاس ناامیدی امکان بروز عفونت، تامپوناد، انقباض زودرس بطنی و فیبریلاسیون دهلیزی بیشتر شد و با افزایش میانه‌ی نمره‌ی زیرمقیاس آگاهی میزان بروز آنها کاهش یافت (p<0.05). علاوه‌براین، بین مدت زمان بستری و زیرمقیاس ناامیدی همبستگی خطی مستقیم و معناداری وجود داشت (r=0.291 , p=0.003). مرگ‌و‌میر نیز در بیمارانی که آگاهی بیشتری داشتند، کمتر اتفاق افتاد (p<0.05).

  نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، معنویت با میزان بروز عوارض و مرگ‌و‌میر پس از عمل بای‌پس کرونر رابطه دارد. ازاین رو، باید راهکارهایی موثر همچون مدنظر قرار دادن مسائل معنوی در فرایند درمان بیماران و آموزش روش‌های روان‌شناختی مناسب برای بهبود سریع‌تر آنها به کار گرفته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها