• بررسی علمی دیدگاه قرآن درباره ی نقش سلامتی بخش آب در زندگی بشر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/15
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی علمی دیدگاه قرآن درباره‌ی نقش سلامتی‌بخش آب در زندگی بشر

  سابقه و هدف: آب مایعی مغذی و حیات‌بخش و ثروت طبیعی بی‌نظیری است. خداوند در قرآن صاحبان خرد را به تفکر در آیات خود دعوت می‌فرماید که آب یکی از این آیات است. هدف از این مطالعه شناخت اهمیت آفرینش آب از منظر قرآن کریم و شناخت خواص و ویژگی‌های بیولوژیکی و درمانی آب‌های طبیعی است.

  روش کار: این مقاله مطالعه‌ای مروری است که در دو مرحله انجام شده است. در مرحله‌ی اول از نرم‌افزار ویژه‌ی قرآن استفاده شد و آیاتی بر اساس کلیدواژه‌های کلی ماء و شراب انتخاب شد. سپس از آیات منتخب، آیاتی بر اساس کلیدواژه‌های طهور، حی، رزق، فرات، ملح أُجاجٌ، الفُلک، غسل و لحم انتخاب شد و اهمیت آفرینش آب از منظر قرآن بررسی شد. در مرحله‌ی دوم از متون علمی استفاده شد و خواص بیولوژیکی و درمانی آب‌های طبیعی بررسی شد. مولفان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی درباره‌ی این پژوهش گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که خداوند در قرآن بیش از 65 بار لفظ آب را بیان کرده و در هر بار اوصاف حکمت‌آمیزی برای آن برمی‌شمارد. قرآن مجید آب را در هشت زمینه‌ی مختلف شامل حیات‌بخش بودن، طاهر بودن، شفابخش بودن، پیونددهنده‌ی انسان‌ها، تغذیه، دلپذیر (گوارا) بودن، تجارت و نقش اداره‌کنندگی چرخه‌های زیست‌محیطی زمین توصیف می‌کند؛ و آن را به سه دسته‌ی آب طهور، آب دلپذیر (گوارا) و آب ‌شور تقسیم می‌کند. بر اساس منابع علمی آب‌های طبیعی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و درمانی مختلفی دارند. این ویژگی‌ها مرهون پیوندهای هیدروژنی و ساختار مولکولی آب و نوع و مقدار ترکیبات معدنی آن است. ازاین‌رو، این عوامل کارکردهای متفاوتی برای انواع آب‌های طبیعی فراهم می‌نماید.

  نتیجه‌گیری: وجود آب در جهان هستی ضروری است و زندگی بدون آن تصورشدنی نیست. اهمیت آب مرهون ساختار مولکولی و پیوندهای هیدروژنی و ترکیبات معدنی آن است تا برای آن نقش و ماموریت بسیار مهمی در عالم هستی به وجود آورد و این‌گونه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی جهان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و آن را در ردیف یکی از آیات بزرگ آفرینش قرار می‌دهد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها