• رابطه نشخوار فکری با کیفیت زندگی زنان مبتلا به وسواس در استان کردستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/18
  • تعداد بازدید: 201
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  رابطه نشخوار فکری با کیفیت زندگی زنان مبتلا به وسواس در استان کردستان

  زمینه و هدف: نشخوار فکری گرایش به فکر کردن و تجزیه و تحلیل ناکارآمد مسائل اضطراب‌آور و پریشان‌ساز (مانند مشکلات روزمره، تجارب تلخ، موقعیت‌های استرس‌زا و تروماتیک، نگرانی درباره آینده و…) بدون تلاش برای حل مسئله است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نشخوار فکری  با کیفیت زندگی زنان مبتلا به وسواس به پژوهش حاضر پرداخته است.

  روش پژوهش: پژوهش از نوع همبستگی و علی - مقایسه ای است و از لحاظ هدف، از پژوهش های کاربردی می باشد و از نظر ماهیت کمّی است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۰۰ نفر از زنان مبتلا به وسواس است که توسط مشاور و متخصص  اعصاب و روان در شهرهای استان کردستان شناسایی شدند. آزمون ضریب همبستگی و شاخص رگرسیون با نرم افزار (اس پی اس اس 25) وبا استفاده از جدول های فراوانی و نمودارهای ستونی وضعیت شاخص های دموگرافیک و فرضیه های تحقیق ارائه شده است.

  یافته ها: یافته ها نشان می‌دهد که با ارتقاء یک واحد نشخوار فکری به مقدار 0.450 متغیر کیفیت زندگی زنان 971.1 کاهش پیدا خواهد کرد. رابطه بین این دو متغیر معکوس و معنادار می باشد. بنابراین  با افزایش نشخوار فکری ، کیفیت زندگی زنان کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که با استفاده از راهبردهای درمانی در قالب برنامه‌های روان‌درمانی مبتنی بر اصلاح نگرش‌های ناکارآمد و آموزش شیوه‌های صحیح کنترل فکر و شیوه‌های حل مسئله می توان به کاهش نشخوار فکری و افزایش کیفیت زندگی مبتلایان کمک کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها