• اهمیت توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی هنری در تقویت هویت ملی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/24
  • تعداد بازدید: 106
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09179703235

  اهمیت توسعه و ترویج فعالیت‌های فرهنگی هنری در تقویت هویت ملی‌

  هویت ملی احساس تعلق خاطر فرد به یک ملت است. احساسی که بازتاب خود را در سنتها، فرهنگ یا زبان یا سیاست نشان می دهد. جوامع انسانی روزبهروز تعلقات بیشتری نسبت به جهان پیرامون خود پیدا می کنند. هویت های ملی برایند مقاومت در مقابل فرهنگهای جهانی هستند چرا که قدرت و ظهور بیشتری در برابر جوامع دارند.

  حال باید ببینیم که وضعیت فرهنگی کشور ما، ایران، در این دوران چگونه خواهد بود و آیا قادر خواهیم بود که هویت فرهنگی و ملی خود را بر اساس نیازها و درخواستهای خود شکل دهیم؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، متوجه شویم که آیا راهکارهای دقیق و منسجم و سیاستگذاری صحیح با ترویج فعالیتهای فرهنگی هنری میتواند هویت ملی ایرانیان را در مقابل تهاجم فرهنگی در تعارض قرار ندهد و چه عواملی می توانند باعث قوت و بالندگی فرهنگی ما شود. در این پژوهش این فرض نیز مورد بررسی قرار می گیرد که بروز و ظهور رسانه ها از جمله مهمترین عوامل بسط و نهادینه سازی هویت بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها