• شخصیت اجتماعی زن در قرآن و عهدین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/12
  • تعداد بازدید: 110
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  شخصیت اجتماعی زن در قرآن و عهدین

  هدف از این پژوهش ترسیم شخصیت اجتماعی زن در قرآن و عهدین است که با روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل تطبیقی، سعی در تبیین جایگاه اجتماعی زن در عهدین و قرآن کریم دارد. هر چند تشخیص جایگاه زن در عهدین به دلیل ادبیات ناهمگون مشکل به نظر می رسد؛ اما با تأمل در آنها اثبات می گردد که این متن مقدس برای زن جایگاهی با ارزش قائل است.

  قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات به نیکی از مقام و شخصیت زن اشاره و تأکید کرده است و میان زن و مرد در موضوعات متعدد نظیر خلقت، عبادت و ترقی و تعالی به سوی خدا و نیز پاداش و عذاب اعمال صالح و طالح تمایزی ننهاده است. در تطبیق این دو کتاب آسمانی در بیشتر موارد همسانی وجود دارد؛ اما در موضوعاتی نظیر نحوه حضور در اجتماع، تفاوت هایی نیز وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها