حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات بر تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه پوشاک ارشید در شهر تهران)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/19
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات بر تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه پوشاک ارشید در شهر تهران)

  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی رضایت مشتری در تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات بر تصویر برند (مورد مطالعه: فروشگاه پوشاک ارشید در شهر تهران) می باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان پوشاک ارشید در شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است که براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است.

  نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت (csr) بر تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید، تاثیر معناداری دارد، کیفیت خدمات بر تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید، تأثیر معناداری دارد، رضایت مشتری بر تصویر برند در بین مشتریان پوشاک ارشید، تاثیر معناداری دارد، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت (csr) بر تصویر برند در بین مشتریان پوشاک ارشید، تأثیر معناداری دارد،کیفیت خدمات بر تصویر برند در بین مشتریان پوشاک ارشید، تأثیر معناداری دارد، کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید، تاثیر معناداری دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت (csr) بر رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید، تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها