حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر شرایط رقابتی و ابهام شرکتی بر تازه واردان بازار سرمایه (مورد مطالعه : کاربران کارگزاری مفید)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/25
  • تعداد بازدید: 173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر شرایط رقابتی و ابهام شرکتی بر تازه واردان بازار سرمایه (مورد مطالعه : کاربران کارگزاری مفید)

  شاخص بورس کارگزاران (بعنوان مثال کارگزاری مفید) در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مبنای تصمیم گیری معامله گران به ویژه تازه واردان در بازار سرمایه است و به همین دلیل مبنای جستجوهای اینترنتی افراد است. بررسی جستجوهای اینترنتی براین مبنا میتواند الگوهای رفتاری گارگزاران در بازار بورس و شرایط رقابتی و ابهام شرکتی را توصیف و امکان پیش بینی آنها را فراهم آورده و داده هایی را فراهم می کند که ازطریق تجزیه وتحلیل آنها میتوان به شرایط رقابتی و ابهامات شرکتی دست یافت.

  در این پژوهش از دو شاخص « شرایط رقابتی و ابهام شرکتی تازه واردان » و « کاربران کارگزاری مفید » استفاده شده است. روش پژوهش  حاضر از نظر هدف نظری و از نظر ماهیت ، تفسیری – تحلیلی است . این تحقیق برگرفته از مطالعات مروری می باشد و اطلاعات آن از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است. با تحلیل داده های حاصل از بخش کیفی، روابط بین این دو شاخص در کشورها، تبیین و راهکارهایی در زمینه شرایط رقابتی و ابهام شرکتی در بازار بورس و سهامداران کارگزارن مفید ارائه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها