حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، خدمات پس از فروش، مکان) بر حفظ مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجیگر ارزش ادراک شده مشتری مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه اینترنتی پوشاک دیجی استایل

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/26
  • تعداد بازدید: 158
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، خدمات پس از فروش، مکان) بر حفظ مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجیگر ارزش ادراک شده مشتری مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه اینترنتی پوشاک دیجی استایل

  عوامل مختلفی بر دستیابی به مزیت رقابتی موثر است که مهمترین آن بازاریابی و عناصرآمیخته بازاریابی می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان و خدمات پس از فروش) صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده­ ها توصیفی - همبستگی از شاخه میدانی می­ب اشد. جامعه آماری را مشتریان فروشگاه اینترنتی پوشاک دی‌جی استایل، تشکیل می­ دهند که با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری ، حجم نمونه 120 نفر برآورد گردید. روش نمونه ­گیری در دسترس و جهت گردآوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده شد.

  در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدل­ سازی معادلات ساختاری و نرم ­افزارهای smart pls و spss استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله از بین عوامل آمیخته بازاریابی بررسی شده، عوامل محصول، قیمت و خدمات پس از فروش بر حفظ مشتریان فروشگاه آنلاین پوشاک دی‌جی استایل تاثیر مثبت و معنادار دارد اما عامل مکان بر حفظ مشتریان فروشگاه آنلاین پوشاک دی‌جی استایل تاثیر مثبت و معنادار ندارد.

  همچنین ارزش ادراک‌شده مشتری بر حفظ مشتری در فروشگاه آنلاین دی جی استایل تاثیر مثبت و معنادار دارد. محصول، قیمت و خدمات پس از فروش بر ارزش ادراک‌شده مشتری از طریق متغیر میانجی‌گر ارزش ادراک‌شده مشتری در فروشگاه آنلاین دی جی استایل تاثیر معنادار دارد اما مکان بر ارزش ادراک‌شده مشتری از طریق متغیر میانجی‌گر ارزش ادراک‌شده مشتری در فروشگاه آنلاین دی جی استایل تاثیر معنادار ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها