• مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت توریسم در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/23
  • تعداد بازدید: 241
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت توریسم در ایران

  در این مطالعه عوامل تأثیر گذار بر پیاده سازی مدیریت رابطه مداری با مشتری (مدیریت ارتباط با مشتری) در شرکت های توریسم در اندازه های کوچک و متوسط در تهران بررسی شده است. یافته های این تحقیق، اثر عواملی نظیر توزیع ارتباط، زیرساخت تجارت پویا، ارتباط مشتری و کیفیت نوآوری بر مدیریت ارتباط با مشتری را نشان می دهد.

  تجارت پویا، در ارتباط مشتری نقش بسیار اساسی بازی می کند. همچنین مهمترین مانع برای شرکت ها با اندازه متوسط و کوچک در بخش توریسم، بودجه ناکافی پشتیبانی، کمبود تعهد مدیران ارشد به مدیریت ارتباط با مشتری و فقدان ارتباط می باشد. هدف از این تحقیق مطالعه شناسایی و بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت توریسم عوامل موثر (crm) در ایران_تهران است. برای رسیدن به این هدف، صنعت توریسم در تهران در هتلها، هتل آپارتمانها، و آژانس های مسافرتی در اندازه های کوچک و متوسط مورد تحقیق قرار گرفتند (smes)، با استفاده از نمونه گیری در دسترس اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با جمع آوری تعداد 254 پرسشنامه انجام پذیرفت پایایی آن آلفای کرانباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 0.934 برآورد گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها