• تاثیر صورت جریان وجه نقد بر ارزش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 123
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  تاثیر صورت جریان وجه نقد بر ارزش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

  هدف از پژوهش حاضر، تاثیر صورت جریان وجه نقد بر ارزش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری 91 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1397-1390 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز توسط رگرسیون داده های ترکیبی انجام شد. متغیرهای صورت جریان وجه نقد در پژوهش حاضر، شامل پنج متغیر فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی می باشند.

  نتایج تخمین رگرسیون نشان داد که متغیر جریان وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد هر سهم تاثیر بیشتری بر ارزش شرکت دارد. به عبارت دیگر، سهامداران برای اتخاد تصمیمات خود، در صورت استفاده از اطلاعات صورت جریان های وجه نقد، بیشتر بر اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد هر سهم تاکید می کنند. اما به طور کلی، تاثیر هر پنج عامل در صورت جریان وجه نقد بر ارزش شرکت بسیار اندک می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها