• ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/15
  • تعداد بازدید: 131
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی

  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی ریسک ­های منابع انسانی است که در شرکت نیمه ­دولتی سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت سیمان (سیدکو) انجام شد.

  طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به بررسی عمیق مطالعات کیفی انجام­ شده در باب موضوع پرداخته شد و مدل اولیه طراحی و برای تأیید مدل از روش دلفی و پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان بهره گیری شد و پایایی آن به ­دلیل پایایی روش فراترکیب مورد­تأیید قرار گرفت. 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی به روش نمونه­ گیری قضاوتی انتخاب و پرسشنامه در میان آنها توزیع و جمع ­آوری شد.

  یافته‌های پژوهش: یافته ­های پژوهش از طریق آزمون روایی محتوایی موردبررسی قرار گرفت که در‌نهایت با حذف مولفه­ هایی که شاخص روایی محتوایی (cvi) و نسبت روایی محتوایی (cvr) آن­ها کمتر از حد مجاز بود، الگویی شامل چهار بُعد ریسک­های استراتژیک منابع انسانی، ریسک ­های سازمانی منابع انسانی، ریسک­های عملیاتی منابع انسانی و ریسک­های مالی منابع انسانی و 19 شاخص مرتبط با آن­ها شناسایی و ارائه شد.

  محدودیت‌ها و پیامدها: ماهیت مقطعی داده ­ها که با توجه به گذر زمان و تغییر سبک­های مدیریتی و قانونی در رویارویی با ریسک­های منابع انسانی در سازمان دیده می ­شود.

  پیامدهای عملی: با شناسایی ریسک­های منابع انسانی و شاخص ­های مرتبط آن­ها در سازمان امکان کنترل و کاهش سطح ریسک در سازمان ایجاد می­ شود.

  ابتکار یا ارزش مقاله: مدلی با دیدگاه کل­نگر و مطالعه عمیق مدل­های ارائه­ شده در حوزه ریسک‌های منابع انسانی با رویکرد کارخانه­ های تولیدی نیمه‌دولتی ارائه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها