• بررسی مغالطه ی توسل به زور در سازمان ها و چگونگی مدیریت آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 225
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  بررسی مغالطه ی توسل به زور در سازمان ها و چگونگی مدیریت آن

  مغالطه عبارت است از خطا و آشفتگی در سبک استدلال که بر اساس این تعریف وقوع مغالطه ها را می توان در حوزه استنتاج در نظر گرفت، به این معنا که شخص با مقدمات و یا بدون مقدمات از راه های منطقی یا غیر آن و به صورت معتبر و یا غیر معتبر بخواهد صدق و یا کذب گذاری را نتیجه بگیرد.

  سازمان عبارت است مردمی که برای دستیابی به هدفی مشترک با هم اشتراک مساعی دارند. به عبارت بهتر سازمان‌ها برای حصول به هدف های خاصی شکل می گیرند. افراد نیز برای برآورده ساختن اهداف خود به یک سازمان می پیوندند و ضمن همکاری با سازمان می‌کوشند از طریق سازمان، به هدف های خود برسند. هدف از انجام این پژوهش بررسی مغالطه توسل به زور در سازمانهاست. مغالطه توسل به زور موقعی پیش می آید که گوینده سعی کند به جای ارائه ی دلیل موجه برای نتیجه ای از زورگویی ، فشار و حتی تهدید برای به کرسی نشاندن حرفش استفاده کند. اجتناب از مغالطه ها توانایی فرد را در ایجاد استدلال های قوی تقویت می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها