• بررسی آثار وضعی اهدای جنین در فقه امامیه؛ بر مبنای انتساب جنین به صاحبان اسپرم و تخمک

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/01/30
  • تعداد بازدید: 296
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی آثار وضعی اهدای جنین در فقه امامیه؛ بر مبنای انتساب جنین به صاحبان اسپرم و تخمک

  روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی-کتابخانه‏ای است. کلیدواژه‏های جنین، اهداء، محرمیت و رضاع در روایت شیعی و عبارات فقهای شیعه بررسی و بر اساس معیارهای فقهی-اصولی تحلیل و واکاوی دقیق شد. مؤلف مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده است.

  یافته‌ها: برای حل مشکل فرزندآوری والدین باید دقت شود تا معضلات جدیدی برای والدینی که روابط اجتماعی خود را بر مبنای قانون اسلام شیعی بنا کرده‏اند، ایجاد نشود. بنابراین، با پیش‌فرض انتساب جنین اهدایی به صاحبان اسپرم و تخمک، عناوین دیگری مثل محرمیت، حرمت ازدواج، ولایت و رضاع بررسی شد. نحوۀ محرم‌بودن این فرزند با گیرندگان اهداء، ازدواج با محارم سببی و ولایت بر این طفل موضوعاتی است که با نسب ارتباط مستقیم دارد. بنابراین چون نسب واقعی فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک می‏رسد، محرم‌بودن این کودک با گیرندگان جنین و ولایت بر این جنین از طرق دیگری مثل اولویت در رضاع ایجاد می‌شود تا این آثار جانبی بر مبنای قواعد فقهی حل گردد.

  نتیجه‌گیری: بعد از اهدای جنین، حقوق و تکالیف معینی مثل حرمت ازدواج، محارم کودک و ولایت قهری پدر و جد پدری تحت عنوان آثار وضعی اهداء که مبتنی بر نحوۀ انتساب جنین به دهندگان و گیرندگان آن است، در قالب یک حق برای طرفین ایجاد می‏گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها