• بررسی اثر سطوح مختلف سولفات نیکل بر شاخص های رشدی و جوانه زنی دو گونه آویشن دنایی و باغی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 356
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  آویشن گیاه دارویی از خانواده نعناعیان است. با توجه به اینکه گزارش مشخصی از میزان تحمل و یا انباشت نیکل در آویشن های بومی ایران در دست نیست و از طرفی از فرم‌های گوناگون آن در صنایع مختلف استفاده می شود، بر این اساس، تأثیر سطوح مختلف سولفات نیکل (0، 10، 25، 50 و 100 میکرومولار) بر شاخص‌های رشدی و جوانه‌زنی دو گونه آویشن دنایی (thymus daenensis) و باغی (thymus vulgaris) در شرایط آزمایشگاهی (پتری دیش، هیدروپونیک و درون شیشه) بررسی شد. دو هفته پس از اعمال تیمارهای فوق، شاخص‌های رشدی و جوانه زنی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در شرایط کشت هیدروپونیک، نتایج به ‌دست ‌آمده نشان دادند که میزان طول ریشه، وزن خشک ‌ریشه و شاخص سبزینگی با افزایش میزان سولفات نیکل کاهش یافتند. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسد گونه دنایی نسبت به این تنش تحمل بیشتری نسبت به گونه باغی دارد. در آزمایش درون شیشه ای با افزایش سطوح مختلف سولفات نیکل کاهش طول ریشه چه مشاهده شد که این کاهش در آویشن دنایی شدیدتر از آویشن باغی بود. در این آزمایش، در سطوح 25، 50 و 75 میکرومولار سولفات نیکل طول ریشه چه در آویشن باغی اختلاف معنی ‌دار نشان نداد ولی این اختلاف در آویشن دنایی معنی ‌دار بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها