جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه یاسوج
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : زیست شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین ژورنال ها