حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • شناسایی و تبیین فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 530
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  هدف از نگارش مقاله پیش ‌رو، شناسایی و تبیین فاکتورهای مالی، حسابداری و بازاری تعیین‌کننده رتبه اعتباری نمونه‌ای متشکل از 76 شرکت  پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1393 است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور (ems)، رتبه اعتباری شرکت‌های موردبررسی محاسبه می ‌گردد. در مرحله بعد، روش معادلات برآوردی تعمیم‌ یافته به همراه یک ساختار پانل به‌ کار گرفته می‌شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین‌شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ اهرم مالی، سودآوری، پوشش مالی و نقدینگی (به‌عنوان فاکتورهای حسابداری)؛ اندازه شرکت، رشد و مالکیت دولتی (به‌عنوان فاکتورهای مالی)؛ و عملکرد در بازار مالی (به‌عنوان فاکتور بازاری) هستند. نتایج پژوهش پیش‌رو نشان می‌ دهد متغیرهای اهرم مالی و سودآوری در سطح اطمینان 99 درصد، متغیرهای رشد و مالکیت دولتی در سطح اطمینان 95 درصد و متغیر پوشش مالی در سطح اطمینان 90 درصد، از نظر آماری معنی ‌دار هستند و می‌توان آنها را به‌عنوان فاکتورهای تعیین‌کننده رتبه اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها