• استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ifrs): مزایا، چالش ها و راهکارهای اجرائی پیاده سازی آن در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 708
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  استانداردهای بین ‌المللی گزارشگری مالی (ifrs): مزایا، چالش‌ ها و راهکارهای اجرائی پیاده‌ سازی آن در ایران

  تحقیق حاضر باهدف بررسی مزایا، چالش ‌ها و راهکارهای اجرائی پیاده‌سازی استانداردهای بین ‌المللی گزارشگری مالی در ایران صورت پذیرفت. در این تحقیق از نظرات 34 خبره با توجه بهروش‌ های بکار گرفته شده و موضوع تحقیق، استفاده شد. در بخش کیفی تحقیق به ‌منظور شناسایی مزایا، چالش ‌ها و راهکارهای اجرائی پیاده‌ سازی استانداردهای بین‌ المللی گزارشگری مالی در ایران از روش دلفی فازی استفاده شد. در ادامه مزایا، چالش ‌ها و راهکارهای با تکنیک دیمتل فازی اولویت ‌بندی شدند. در بخش راهکارها، راهکار انجام هماهنگی ‌های لازم با نهادهایی هم چون سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و جامعه ‌ی حسابداران رسمی ایران و ...؛ در بخش چالش ‌ها، چالش میزان و ماهیت دخالت دولت در اقتصاد؛ و در نهایت در بخش مزایا، ارتقای کیفیت گزارشگری مالی در بین مزایای دیگر رتبه اول را کسب نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها