• بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر میزان طلاق (مطالعه موردی شهرستان شادگان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 653
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09222523133

  بررسی تأثیر شبکه ‌های اجتماعی مجازی بر میزان طلاق (مطالعه موردی شهرستان شادگان)

  به نظر می ‌رسد که شبکه‌ های اجتماعی به‌ عنوان وسیع‌ ترین و سریع‌ ترین شبکه ‌ی ارتباطی در بروز پدیده طلاق و تأثیر آن‌ها بر زندگی زناشویی را دارند. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه ‌های اجتماعی بر میزان طلاق در شهرستان شادگان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان طلاق گرفته 20 الی40 سال در شهرستان شادگان در سال 1397 است. روش پژوهش حاضر پیمایشی است. در این پژوهش از دو پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه‌ های اجتماعی و پرسشنامه میل به طلاق استفاده ‌شده است. پژوهش نشان داد که میزان استفاده از شبکه‌ های اجتماعی با طلاق همبستگی معنادار و مستقیم وجود دارد. در این پژوهش مشخص شد که بین مؤلفه‌های ارتباط مجازی با دوستان و آشنایان، توسعه مشارکت مردمی، شکل‌گیری سریع اخبار و شایعات کذب با طلاق همبستگی معناداری وجود ندارد، اما بین مؤلفه ‌های تبلیغات هدفمند اینترنتی، آموزش، تبلیغات ضد دینی و القای شبهات، و تأثیر منفی رفتاری و نقض حریم خصوصی افراد با میزان طلاق همبستگی معنادار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها