• بهینه سازی فرآیند برشکاری تخلیه الکتریکی سیمی آلیاژ تیتانیم ti-6al-4v با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات چند هدفه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 361
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بهینه‌سازی فرآیند برشکاری تخلیه الکتریکی سیمی آلیاژ تیتانیم ti-6al-4v با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات چند هدفه

  آلیاژ تیتانیم ti-6al-4v به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی و مکانیکی منحصر به فرد از جمله وزن کم، استحکام بالا، مقاومت عالی در برابر خوردگی منجر به استفاده وسیع آن در صنایع هوافضا، خودروسازی، تجهیزات پزشکی شده است. این آلیاژ جزو مواد سخت برش بوده و برای ماشین‏ کاری آن از روشهای مدرن استفاده میشود. در این پژوهش جهت پیش بینی دقیق زبری سطح برش و نرخ براده برداری آلیاژ تیتانیم برشکاری شده با فرآیند برشکاری تخلیه الکتریکی سیمی با در نظر گرفتن پارامترهای ورودی زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس و سرعت سیم با استفاده از منطق فازی اقدام به مدلسازی فرآیند گردید و سپس با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات چند هدفه مقدار زبری سطح و نرخ براده برداری بهینه سازی گردید. مقدار میانگین خطای بدست آمده در پیش بینی زبری سطح 4.3 درصد و در پیش بینی نرخ براده برداری 69.1درصد بوده است. با استفاده از مدل فازی از الگوریتم اجتماع ذرات چند هدفه  برای به دست آوردن مقدار بهینه زبری سطح و نرخ براده برداری استفاده گردید. مقدار بهینه به دست آمده برای زبری سطح برابر با 911.2 و برای نرخ براده برداری برابر با 691.5 می باشد که از بهترین مقدار به‌دست آمده توسط آزمایش های تجربی بیشتر می ‌باشند. بررسی خطاهای ناشی از مدل فازی و مقایسه مقادیر پیش بینی شده با نتایج تجربی نشان داد که مدل فازی قادر به پیش بینی زبری سطح و نرخ براده برداری با دقت قابل قبول میباشد. بهینه‌ سازی انجام شده توسط الگوریتم اجتماع ذرات چند هدفه نشان داد که با انتخاب پارامترهای صحیح فرآیند امکان بهبود در مقادیر زبری سطح  و نرخ براده برداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید