حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • رویکرد احیای بافت های تاریخی و ارزشمند شهری در حفظ هویت معماری بناها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634310514

  مقاله رویکرد احیای بافت‌‌‌‌‌های تاریخی و ارزشمند شهری در حفظ هویت معماری بناها

  بافت‌‌‌‌‌ های قدیمی شهرها به‌‌ واسطۀ دیرینگی بناهای ارزشمند تاریخی و وجود عناصر معماری آمیخته با هنر و هویت بناها ارتباط گسترده‌‌‌‌‌ای با فرهنگ یک جامعه و تأثر از ساختارهایی با کاربری‌‌‌‌‌های منحصربه فرد فضایی و عملکردهای مختلف سنجیده می‌‌‌‌‌شود. احیاء و سازماندهی سازگار با مرمت اصولی ابنیه‌‌‌‌‌های تاریخی در کالبد بافت‌‌‌‌‌های فرسوده شهری می ‌‌‌‌‌تواند باعث رونق صنعت گردشگردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با باززنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و نوسازی در حفظ و حفاظت با هویت اصلی بناها و میراث معماری و شهرسازی می ‌‌‌‌‌توان جستجو کرد. تحولات تأثیرگذار در شهرهای تاریخی و رفع مشکلات ابنیه ‌‌‌‌‌های بافت ‌‌‌‌‌های فرسوده شهری در زمینه ‌‌‌‌‌های مختلف در احیاء و هماهنگ با اجزاء در توسعه و باززنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی با یک تغییرکاربری سازگار و به ‌‌‌‌‌هم ‌‌‌‌‌پیوسته پرداخته می‌‌‌‌‌شود.

  بنابراین در این پژوهش تلاش شده هویت تاریخی با یک رویکرد مطلوب و واکاوی اجزای تشکیل ‌‌دهنده با یک نگرش عمل ‌‌‌‌‌گرایانه رهیافتی پایدار انجام صورت گیرد. روش تحقیق در این نوشتار با بهره‌‌‌‌‌گیری از «روش توصیفی – تحلیلی» به بررسی رویکردها و راهبردها در حفظ هویت بافت‌‌‌‌‌ های فرسوده تبیین گردد شده است و هم‌‌‌‌‌‌‌چنین با استفاده از گردآوری داده‌‌‌‌‌ ها مطالعات کتابخانه ‌‌‌‌‌ای جمع ‌‌‌‌‌آوری و بهره می‌‌‌‌‌ برد. مقاله حاضر با بررسی‌‌‌‌‌های انجام گرفته شده و تدابیر صورت گرفته در احیاء و باززنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی بافت ‌‌‌‌‌های تاریخی ارزشمند قابل تخصیص با یک تغییرکاربری همسو با نیازهای امروزی می‌‌‌‌‌توان شاهد عدم از بین رفت بافت‌‌‌‌‌ های فرسوده تاریخی شهری با راهکارهای علمی در حوزه نوسازی پدیدار و معیارهای ساختار فضایی دست یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها