• تحلیل مردم شناختی پوشاک عشایر استان فارس (مطالعه موردی: قشقایی های فیروزآباد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 336
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله تحلیل مردم شناختی پوشاک عشایر استان فارس (مطالعه موردی: قشقایی‌ های فیروزآباد)

  پوشاک به ‌عنوان یکی از مؤلفه‌ های مهم فرهنگی نشان‌ دهندۀ هویت هر جامعه ‌ای است. مطالعۀ مؤلفه ‌های پوشاک عشایر قشقایی به‌ عنوان نمادی از ساختار و پایدار اجتماعی مورد پژوهش حاضر است. این مقاله در چارچوب نظریۀ ساختار کارکردی رادکلیف براون با هدف تحلیل مردم شناختی اعتقادات و مؤلفه ‌های فرهنگی پوشاک عشایر قشقایی فیروزآباد استان فارس پرداخته است. روش کار در این پژوهش مطالعه عمیق و ژرفانگر بوده که از مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، حضور در میدان تحقیق و مشاهده مستقیم همراه با مشارکت و مصاحبه استفاده‌ شده است.

  با توجه به تحلیل کیفی داده‌ ها، پوشاک عشایر قشقایی دارای کارکردی نمادین، اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و هویتی می ‌باشد آن ‌چنان ‌که عشایر را به ساختاری پایدار تبدیل کرده است که در طی سالیان، فرم و کارکرد اجتماعی قوم حتی باوجود معدود شدن تعداد عشایر کوچنده در میان آن ‌ها هنوز هم باقی‌مانده و از اصالتی خاص همواره برخوردار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها