• جنگ روانی و نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی توسط رسانه های فراملّی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 448
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  زمینه و هدف: رسانه های فراملّی با نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی و با به راه اندازی جنگ روانی و ایجاد چالش هایی نظیر مشروعیت و مقبولیت دولت ها در افکار عمومی، مورد تردید قرار دادن کارآمدی دولت ها، بی اعتماد ساختن مردم نسبت به مسئولان و رسانه های داخلی و اختلال در نظام ارتباطی دولت-ملت، به مثابه یک ابرقدرت رو در روی حاکمیت دولت ها قرار می گیرند که با بروز چنین وضعیتی، مسأله حل تعارض حقوق رسانه های فراملّی با حق حاکمیت کشورها مطرح می شود.

  روش تحقیق: شیوه پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

  یافته ها: لزوم رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها توسط رسانه های فراملّی مقدم بر رعایت حق آزادی بیان و اطلاعات می باشد.

  نتیجه گیری: با توجه به اینکه در عصر حاضر، رسانه ها به سلاح جدید جنگی مبدل گشته اند و حمله و تهاجم نظامی جای خود را به جنگ روانی و تهاجم فرهنگی داده است، لذا در چنین شرایطی از جمله مهمترین چالش های فکری برای دولت هایی که در معرض آثار سوء این حملات قرار دارند، مقابله حقوقی و قانونی و مبتنی بر منطق در برابر این حملات است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها