• ارتباط بین بازده غیرعادی با سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 535
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله ارتباط بین بازده غیرعادی با سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت‌های سرمایه ‌گذاری

  امروزه مباحث مربوط به سرمایه‌ گذاری و سیاست‌ های مربوط به شرکت‌ها در بازار سرمایه به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارش‌ های سالانه شرکت‌ ها، در تصمیم‌گیری بخش وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. از این ‌رو پژوهش حاضر به ارتباط بین بازده غیرعادی باسیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تهران می‌پردازد. به‌ منظور تعیین میزان متغیر وابسته یعنی بازده غیرعادی، از مدل تعدیل‌ شده بازار استفاده شد و سپس متغیرهای مستقل سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه‌گذاری محاسبه و استخراج گردید.

  سپس از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده‌ های تصادفی در سال‌های 1392 تا 1396 با کمک نرم‌افزار eviews استفاده‌ شده است. نمونه پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله می‌ باشد. نتایج پژوهش بیان می‌کند بین سیاست پرداخت سود، ترکیب حقوق صاحبان سهام، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازده غیرعادی در بازار سرمایه تهران رابطه معنی ‌داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها