• تحلیل نقدهای وارده بر تئوری عاملیت (در بستر مدیریت دولتی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 592
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  مقاله تحلیل نقدهای وارده بر تئوری عاملیت (در بستر مدیریت دولتی)

  تئوری عاملیت به رابطه کارگزاری معطوف است. رابطه کارگزاری بیانگر آن است که یک طرف (کارفرما) کاری را به دیگری (کارگزار) ارجاع می دهد یا تفویض می کند. در این مقاله، ابتدا به تعریف تئوری، مفروضات و قراردادهای رایج در تئوری از جمله؛ قرارداد جبران خدمت مبتنی بر نتایج، جبران خدمت مبتنی بر رفتار، مبتنی بر حقوق، مبتنی بر هزینه خدمات و مبتنی بر هزینه سرانه خدمات مطرح گردیده است. سپس نقدهای وارد شده به تئوری را بیان شده، از جمله مهمترین انتقادات وارده به تئوری؛ اقدمات پنهانی، اطلاعات پنهانی، فردگرایی، تعقل گرایی، اثرات انتخاب نامطلوب، خطر اخلاقی و قرارداد سودمحور می باشد.

  در انتها با تحلیل بر نقدهای وارده به تئوری سعی در پاسخ به آنها از دو زاویه برآمده ایم: از زوایه پاسخ به نقد (دفاع از تئوری) و  نقد از زاویه دیگر. در نهایت تئوری عاملیت در بستر مدیریت دولتی تحلیل شده، و با بیان تاثیر این تئوری در تفکر سازمانی به بیان پیشنهاداتی از جمله؛ مشخص کردن موکلین و کارگزاران، اعمال سازکارهای نظارتی مناسب و سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد برای کاربردی کردن این تئوری در بخش دولتی پرداخته ایم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها