• نقش تشخیصی روان سازه های سازش نایافته اولیه و استراتژی های مقابله با تنیدگی بر ترس از ارزیابی منفی دختران مبتلا به بلوغ زودرس

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 471
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  نقش تشخیصی روان سازه‌های سازش نایافته اولیه و استراتژی‌های مقابله با تنیدگی بر ترس از ارزیابی منفی دختران مبتلا به بلوغ زودرس

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تشخیصی روان سازه‌های سازش نایافته اولیه و استراتژی¬های مقابله با تنیدگی بر ترس از ارزیابی منفی دختران مبتلا به بلوغ زودرس بود. طرح پژوهش، تابع تشخیص دوگروهی بود. جامعۀ موردبررسی دختران با بلوغ زودرس دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. به این منظور تعداد 30 نفر با بلوغ زودرس دارای ترس از ارزیابی منفی و 30 نفر با بلوغ زودرس بدون ترس از ارزیابی منفی به شیوۀ در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های فرم کوتاه پرسشنامه روان سازه‌های سازش نایافته اولیه یانگ (2005)، پرسشنامه استراتژیهای مقابله با تنیدگی لازاروس و فولکمن (1998) و فرم کوتاه ترس از ارزیابی منفی لری (1983) پاسخ دادند.

  داده های گردآوری‌شده با آزمون تحلیل تشخیص تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج تحلیل ممیزی نشان داد که با کمک خودمختاری و عملکرد مختل و استراتژی های هیجان‌مدار و مسئله مدار میتوان ترس از ارزیابی منفی را پیش‏بینی کرد. تحلیل ممیزی توانست با 3/88 درصد پیش‏بینی صحیح دختران با بلوغ زودرس را به دو گروه با و بدون ترس از ارزیابی منفی طبقه‏بندی نماید.

  نتایج این پژوهش نشان‌دهندۀ اهمیت کمک خودمختاری و عملکرد مختل و استراتژی‏های مقابله با تنیدگی در امکان تمایزگذاری بین دختران دارای بلوغ زودرس با و بدون ترس از ارزیابی منفی بوده و لذا می‌توان از این متغیرها در بحث پیشگیری از رفتارهای آسیب زای اضطرابی و ترس از ناشی از بلوغ زودرس توسط مشاوران و روانشناسان استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها