• تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر تعدیل گری مالکیت نهادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 465
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر تعدیل گری مالکیت نهادی

  سقوط قیمت سهام به این پدیده اشاره می‌نماید که به دلیل انتشار ناگهانی اخبار منفی انباشت شده واحد اقتصادی؛ در سطح بازار، قیمت سهام در اندک زمانی، سقوط شدیدی می‌نماید. لذا، نگهداشت اخبار منفی از جانب مدیریت، از دلایل اصلی ریسک سقوط قیمت سهام محسوب می‌گردد. پژوهشگران عنوان می‌نمایند که ارتباطات سیاسی سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره می‌تواند عملکرد مدیریت و به‌تبع آن ریسک سقوط قیمت سهام واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

  از طرفی، برخی دیگر از محققان عنوان می‌نمایند که مالکیت نهادی به‌عنوان یک مکانیسم ناظر و مؤثر می‌تواند نقش بسزایی در تعدیل تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام ایفا نماید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر تعدیل گری مالکیت نهادی است. نمونه آماری پژوهش شامل 126 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش، روش داده‌های ترکیبی است.

  مدل پژوهش با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه اصلی پژوهش نشان می‌دهد ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه فرعی پژوهش نشان داد؛ مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر شدت اثر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام ندارد؛ به عبارت دیگر، مالکیت نهادی به‌واسطه دیدگاه کوتاه‌مدتی که نسبت به مقوله سودآوری واحدهای اقتصادی دارد، نمی‌تواند به‌درستی وظیفه نظارتی خود را ایفا نموده و اثر تعدیلی بر تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها