• مطالعه تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بر جریان های نقد عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 631
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  امروزه قسمت اعظم دارایی سازمان ها را دارایی های نامشهودی تشکیل می دهند که روش های حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آنها نیستند، ولی حداقل با توجه به اطلاع از نقش آنها در ایجاد وجه نقد عملیاتی آتی به اهمیت سرمایه گذاری بر روی این دارایی ها پی خواهیم برد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بر جریان های نقد عملیاتی آتی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. به منظور آزمون فرضیه ها، 50  شرکت طی سال های 1384 تا 1393 انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شد و برای برآورد مدل ها از نرم افزار eviews 7 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تاثیر معکوس و معناداری بر جریان های نقد عملیاتی آتی دارد. اما سرمایه گذاری در تبلیغات، آموزش و نرم افزارهای رایانه ای بر جریان های نقد عملیاتی آتی تاثیر معناداری ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها