• بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 841
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف این پژوهش بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور)" است. جامعه مورد پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک صادرات نیشابور می باشند. در این پژوهش، با استفاده از نمونه گیری طبقاتی، نمونه مورد نظر را انتخاب کرده و پرسشنامه ها را در اختیار کلیه مشتریان شعب بانک صادرات نیشابور قرار داده و اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها مورد ارزیابی قرار می دهیم. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش شامل سوالات مربوطه به جذب مشتری، تبلیغات اینترنتی، تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات مکتوب می باشد. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت یافته ها حاکی از آن بود که تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک صادرات شهرستان نیشابور تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها